Vergelijking Canvas vs Model driven Power apps

Vergelijking Canvas vs Model driven Power apps

Vergelijking Canvas vs Model driven Power apps versus SharePoint versus Shareflex

In de onderstaande tabel een zeer uitgebreide vergelijking tussen Power Canvas versus Model Driven (en SharePoint en Shareflex).

Plain SharePoint (with 1 power canvas form)Power Canvas appModel drive app DataverseShareflex
Coding styleNo codeLow codeNo codeHigh code
Combine different forms in 1 appNot supportedYes no problem, but needs coding effortYes, out of the boxYes, out of the box
Custom codingNot supportedYes only formula languageNot really, only formula language in a few placesYes, a lot
Custom development possibilitiesLowAverageVery limitedYes, a lot
Development costsLowMediumMediumHigh
Download or restore older versionsSupported via SPO viewNot out of the box, must be coded lot of effortNot possibleYes, out of the box
Drag drop multiple filesYesNoNoYes
External access (anonymous users)SupportedNoNoSupported
Field level securityNoNoYesYes
Item level securityYesNot reallyYesYes
Large datasetsNoNoYesNo
Licensing costsLowLowMediumHigh
Outlook email integrationYesRequire to write codeYesYes
Pixel perfect UI designNoYesNoNo
Relational databaseNoNoYesNo
ResponsiveNoYesYesNo
Right click menuYesNoYesYes
SearchYesNo, require to build your own UIYes, out of the boxYes, out of the box
Speed of developmentNot applicablePoorFastSlow
Support Power Automate flowsYesYesYesYes
UI controlLimitedFull UI controlVery limitedLimited
UI speedFastNot so fastFastFast
Use documents (files)Yes, using SPO libraryLimitedLimited, SPO library can be utilizedYes, out of the box
User experienceMediateSimpleGreatHigh end
Utilized to create company critical appsNoNot advisableYesYes
User ExperienceLimitedNot goodGreatGreat
Version history reportSupported via SPO viewNot out of the box, must be coded lot of effortSupported via auditYes, out of the box
View column sortingYesNot out of the box, must be coded lot of effortYesYes
View column searchNoNot out of the box, must be coded lot of effortYesYes
WorkflowsOnly via Power FlowsNot out of the box, must be coded lot of effortYesYes
`

Canvas Power apps

Wat zijn canvastoepassingen?

Canvas applicaties, of kortweg canvas apps, is Power Apps die u een leeg canvas bied waarin u een gebruikersinterface kunt ontwerpen door componenten in elke gewenste indeling te slepen en neer te zetten. U kunt de grootte en opmaak van deze componenten aanpassen om het gewenste ontwerp te creëren. Zodra uw ontwerp klaar is, kunt u het aan een of meer gegevensbronnen koppelen met behulp van eenvoudige formules in Excel stijl.

Vergelijking Canvas vs Model driven Power APP voorbeeld

 

Beperkingen van canvastoepassingen?

Power Canvas-apps kunnen inderdaad meer complexiteit bieden vergeleken met de kant-en-klare aanpak van SharePoint Online. Je kunt verschillende formulieren en records combineren op hetzelfde scherm, maar het vergt wel de nodige inspanning omdat Power Canvas-apps geen grote bouwstenen hebben om het proces te vereenvoudigen. De formule taal is beschikbaar voor programmeren, maar het kan enige tijd duren om deze te leren.

Helaas kunt u SharePoint Online-weergaven niet als uitgangspunt gebruiken. U moet dus alles maken, van de gebruikersinterface tot weergaven, formulieren en knoppen in de Power App. Een belangrijk nadeel is het ontbreken van bouwstenen voor functies zoals versiegeschiedenislogboeken of de mogelijkheid om eerdere versies van documenten of lijstitems te herstellen. De eindgebruikerservaring van een Power App is daarom zeer beperkt tot het bekijken en aanmaken van records. Er zijn geen rechtermuisknopmenu’s aanwezig om het werk te vergemakkelijken. Zoeken is zeer beperkt en er is geen sortering van weergavekolommen. Slepen en neerzetten van meerdere bestanden wordt niet ondersteund.

Samenvattend: het is geweldig voor het maken van eenvoudige apps met een zeer eenvoudige interface. Ons advies is om niet te proberen een sublieme gebruikerservaring te ontwikkelen of bedrijfskritische apps in Power Canvas-apps te draaien.

Model-driven Power app

Wat zijn modelgestuurde apps?

Modelgestuurde applicaties in Power Apps verschillen van canvas-apps doordat ze nauw verbonden zijn met de onderliggende gegevens die zijn opgeslagen in Dataverse. De Dataverse is een veilige, cloudgebaseerde repository waar organisaties hun bedrijfsapplicatiegegevens kunnen opslaan. In de woorden van Microsoft:

“Gegevens binnen Dataverse worden opgeslagen binnen een reeks entiteiten. Een entiteit is een reeks records die wordt gebruikt om gegevens op te slaan, vergelijkbaar met hoe een tabel gegevens opslaat in een database. De Dataverse-service omvat een basisset van standaardentiteiten die typische scenario’s dekken, maar je kunt ook aangepaste entiteiten maken die specifiek zijn voor jouw organisatie en deze vullen met gegevens met behulp van Power Query. App-makers kunnen vervolgens Power Apps gebruiken om rijke applicaties te bouwen met behulp van deze gegevens.”

Alle modelgestuurde apps zijn geïntegreerd in Dataverse en veel Microsoft-apps, waaronder het Dynamics 365-platform, volgen de modelgestuurde aanpak.

Modelgestuurde apps richten zich op de datastructuur, waardoor ze stijver van ontwerp zijn in vergelijking met canvas-apps. De meeste componenten van de gebruikersinterface zijn vooraf gedefinieerd en gebaseerd op de geselecteerde gegevens, hoewel er nog steeds enige ruimte is voor individuele aanpassing van componenten. Deze datacentrische aanpak maakt modelgestuurde apps ook geschikter voor applicaties die complexe bedrijfslogica vereisen. Bovendien zijn modelgestuurde apps ontworpen om responsief te zijn en zich aan te passen aan verschillende apparaattypen, waardoor hun veelzijdigheid wordt vergroot.

Samenvattend: modelgestuurde applicaties zijn datagericht, bieden meer verfijning en flexibiliteit voor complexe bedrijfsapplicaties, en zijn naadloos geïntegreerd met Dataverse.

Wanneer u een Power Model-Driven-app bouwt, besteedt u het grootste deel van uw tijd, ongeveer 99%, aan het werken binnen de Dataverse (het maken van tabellen en velden, formulieren, weergaven en tabelrelaties). Wanneer het Dataverse-werk klaar is, is het maken van een Power Model-Driven-app een eenvoudig proces. Het verschilt van Canvas Power Apps, waarbij u meer flexibiliteit heeft om de gebruikersinterface te verfijnen. Bij Model-Driven Power Apps wordt de gehele app binnen de Dataverse gebouwd.

Vergelijking Canvas vs Model driven app voorbeeld

Beperkingen van modelgestuurde apps

Modelgestuurde apps hebben niet de mogelijkheid om te communiceren met andere gegevensbronnen dan de Dataverse-database.

Omdat uw UI-componenten afhankelijk zijn van data, is de ontwerpaanpak van een modelgestuurde app vaak strenger. Er is echter nog steeds ruimte voor personalisatie. Bekijk dit bericht over code components in Modelgestuurde apps.

Modelgestuurde apps bieden niet de mogelijkheid om oudere versies van records te herstellen.

Modelgestuurde apps kunnen bestanden opslaan in Dataverse, maar missen de SharePoint-document bibliotheek functionaliteiten zoals delen en online bewerken. Het is haalbaar om documenten uit een SharePoint online bibliotheek te koppelen aan een modelgestuurde app in Dataverse. Deze aanpak heeft er echter tot gevolg dat de bestanden zich niet in Dataverse bevinden, waardoor de synchronisatie van machtigingen tussen Dataverse en de SharePoint-bibliotheek moet worden beheerd. Uiteindelijk is het koppelen van een modelgestuurde app aan zowel Dataverse als SharePoint wellicht geen ideale oplossing.

SharePoint Online

Als het om SharePoint Online gaat, biedt het voornamelijk twee fundamentele componenten: lijsten en bibliotheken. Lijsten dienen als een waardevol hulpmiddel voor het maken van records met meerdere velden, waardoor ze ideaal zijn voor het opslaan van niet-documentinformatie zoals taken, gebeurtenissen, eigenschappen, klanten en projecten.

Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van lijsten voor het opslaan van bestanden niet wordt aanbevolen. Dit komt omdat lijsten beperkingen met zich meebrengen als het gaat om bestandsbeheer. U heeft geen toegang tot functies zoals document-/bestandsversiegeschiedenis (inclusief de mogelijkheid om oudere bestandsversies te herstellen), functionaliteit voor gezamenlijk bewerken en het ophalen van volledige tekstzoekinhoud voor bestanden. Voor meer details over deze beperkingen verwijzen wij u naar deze post. Als u zich geen zorgen maakt over de eerder genoemde beperkingen, kan het gebruik van een lijst voor bestandsopslag goed werken.

De primaire functie van een SharePoint-bibliotheek is het efficiënt beheren van bestanden, ongeacht of ze zijn georganiseerd in mappen of documentensets. Bibliotheken bieden robuuste bestandsfuncties zoals versiegeschiedenis, de mogelijkheid om oudere versies te herstellen en meer. U kunt ook metagegevensvelden toevoegen aan bestanden in de bibliotheek voor een betere organisatie.

Documentensets bieden daarentegen een manier om bestanden te groeperen onder specifieke metadatawaarden, maar bieden mogelijk niet de meest gebruiksvriendelijke ervaring. Eerlijk gezegd zijn we geen grote fans van het gebruik van bibliotheekdocumentensets.

Een belangrijk voordeel van het gebruik van SharePoint Online-weergaven binnen uw lijst of bibliotheek is het brede scala aan functies dat beschikbaar is voor gebruikers. Dit omvat functies zoals delen, versiegeschiedenis, machtigingsbeheer en nog veel meer.

In deze configuratie heeft u de mogelijkheid om voor elke lijst of bibliotheek een Power Canvas-app-formulier te gebruiken, wat de gebruikersinterface kan verbeteren. Als het echter gaat om het gebruik van de Canvas-formulieren van Power Apps, is er een beperking: u kunt de standaard SharePoint-knoppen (zoals ‘Bewerken’ en ‘Opslaan’) niet vervangen door Power Canvas-knoppen. Dit kan resulteren in een onoverzichtelijke knoppeninterface wanneer u meerdere lijsten of bibliotheken combineert in de Canvas-app, allemaal gestart vanuit de standaard SharePoint-lijsten.

Vergelijking Canvas vs Model driven Power apps sharepoint knoppen

Samenvattend werkt het gebruik van één Canvas-formulier per lijst prima, maar het is raadzaam niet te proberen meerdere lijsten en formulieren op deze manier te combineren.

Shareflex

Shareflex is een ontwikkelplatform (hoge code) voor bedrijfsapplicaties, gebouwd bovenop SharePoint Online. Het belangrijkste voordeel is het bieden van een uitzonderlijk hoogwaardige, rijke gebruikersinterface voor belangrijke bedrijfsapplicaties die binnen Shareflex zijn ontwikkeld, zoals contractbeheeroplossingen of documentbeheertools.

Shareflex biedt verschillende kant-en-klare componenten voor verbeterde functionaliteit.

  • Verbeterd versiegeschiedenisbeheer: Shareflex biedt verbeterd versiebeheer voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken, waardoor gebruikers oudere versies van inhoud kunnen downloaden of herstellen.
  • Verbeterde SharePoint-weergaven: Shareflex verbetert SharePoint-lijstweergaven met betere filteropties voor een verbeterde gegevenspresentatie.
  • Combinatie van inhoud: Shareflex kan meerdere SharePoint Online-lijsten en bibliotheekinhoud combineren in een uniform hoofdformulier, waardoor de gegevenstoegang wordt gestroomlijnd.
  • Document- en lijstitemvoorbeeld: gebruikers kunnen een voorbeeld van zowel documenten als lijstitems binnen de toepassing bekijken.
  • Werkstroomtaakpresentatie: Shareflex biedt een gestroomlijnde werkstroomtaakpresentatie voor goedkeurders. De velden voor goedkeuring van de werkstroom bevinden zich aan de linkerkant, terwijl het rechterdeelvenster de record weergeeft die relevant is voor de goedkeuring van de werkstroom.
  • Geautomatiseerde implementatie: Shareflex kan volledige Shareflex-applicaties in SharePoint Online implementeren met behulp van scripts, volledig geautomatiseerd.
  • Rijke functionaliteit met rechtsklikmenu’s: Shareflex beschikt over rijke rechtsklikmenu’s in de hele applicatie, waardoor gebruikers taken snel en efficiënt kunnen uitvoeren.

Shareflex vereenvoudigt de app-ontwikkeling door deze componenten aan te bieden die naadloos in de applicatie kunnen worden geïntegreerd. Ontwikkelaars hoeven zich niet langer zorgen te maken over het presenteren van de versiegeschiedenis of het helemaal opnieuw coderen van een documentbibliotheekgedeelte. Samenvattend biedt Shareflex een breed scala aan zeer functionele bouwstenen die de ontwikkeling van apps aanzienlijk vergemakkelijken.

Shareflex besturingselementen SharePoint Online Gebruik het scrollwieltje van je muis om door de demo op deze pagina te navigeren!

 

Beperkingen van Shareflex

 • Aan Shareflex-licenties zijn hogere kosten verbonden.
 • Het beheersen van de Shareflex-ontwikkeling kan een uitdaging zijn (er zijn geen YouTube-handleidingen beschikbaar).
 • Beperkt aantal Shareflex-ontwikkelaars beschikbaar.
 • Shareflex gebruikt alleen SharePoint Online als databron.

Power Automate flows

Power Automate stromen of flows zijn uitstekend en kunnen op alle vier de platforms worden gebruikt, dus u hoeft er geen onderscheid tussen te maken.