Applicatie cockpit met toegang tot alle onderdelen, zoals goedgekeurde documenten.
Deze lijst toont alle goedgekeurde documenten met uitgebreide filteropties.
Aan de rechterkant het goedgekeurde document, links alle (stam)gegevens op één formulier..
Beoordelingsdetails van de personen die goedkeuring hebben gegeven voor dit document.
Het dossier geeft toegang tot de oude versies van het document en van de stamgegevens voor audits.
Het dossierrecord is nu geopend.
Het dossier geeft toegang tot de oude documenten en de stamgegevens wijzigingslog.
Het dossier toont een uitgebreide log van alle wijzigingen aan de stamdata.
Documenten in behandeling.
De lijst van documenten waaraan momenteel wordt gewerkt.
Dit onderdeel gebruik je voor het maken van nieuwe documenten.
De lijst van nieuwe documenten. Twee opties voor het maken van nieuwe documenten.
Snel toegang tot je eigen workflowtaken.
Deze workflowtaak moet worden opgepakt.
Aan de linkerkant de workflowopties, in het midden de stamgegevens en rechts het document.
Stel een vervanger in voor jouw afwezigheid.
Je vervanger krijgt al jouw rechten en neemt jouw workflowtaken over.
Close Menu